กฎระเบียบการใช้ห้องสมุด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗:๔๔ น.

 

 

 

 

1.  โปรดแต่งกายสุภาพเข้าห้องสมุด

 

2.  ห้ามนำกระเป๋า หรือสิ่งของเข้าห้องสมุด ให้วางกระเป๋าหรือสิ่งของไว้ที่ชั้นวางกระเป๋าและสิ่งของนอกห้องสมุด       

 

3.   ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่ม และขนม เข้ามารับประทานในห้องสมุด

 

4.   ห้ามพูดคุยกันเสียงดัง หรือ ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 

5.   ทุกครั้งที่ลุกจากเก้าอี้ควรเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อย

 

6.   หนังสืออ่านเสร็จแล้วให้นำหนังสือไปเก็บที่รถเข็นพักหนังสือเจ้าหน้าที่จะนำหนังสือไปขึ้นชั้นหนังสือ

 

7.   การนำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้ผ่านการยืมหรือตัดหรือฉีกหนังสือวารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  เป็นการทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำจะต้องได้รับโทษ  โดยให้พักการเรียน  หรือให้ออกจากโรงเรียนฃ

 

8.  ห้ามนำบัตรนักศึกษาที่มิใช่ของตนเองมายืมหนังสือ หรือให้ผู้อื่นมายืมแทนไม่ได้นอกจากเจ้าของบัตรนักศึกษาเท่านั้น ถ้าหากตรวจพบเจ้าหน้าที่จะยึดบัตรนักศึกษาทันที และระงับการยืมหนังสือของเจ้าของบัตรนักศึกษานั้น ๆ ด้วย

 

9.  ห้องสมุดอนุญาตให้ฝากหนังสือได้ แต่ไม่อนุญาตให้ฝากยืม นอกจากเจ้าของบัตรนักศึกษาจะเป็นผู้มายืมหนังสือเองเท่านั้น

 

10.  ก่อนออกจากห้องสมุด กรุณาแสดงหนังสือ  สิ่งพิมพ์ต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อตรวจเช็คหนังสือว่าได้รับการยืมอย่างถูกต้องก่อนออกจากห้องสมุด

LAST_UPDATED2